Instalacja folii EPDM w systemach dachowych

Poniżej opisujemy sposoby łączenia arkuszy membrany EPDM ze sobą, przyklejania ich do różnych powierzchni oraz wykańczania narożników i obróbek.

Idea sposobu łączenia i klejenia folii celem uzyskania wodoszczelności jest taka sama niezależnie od systemu. Różnice pojawiają się w przypadku stosowania systemów dachów mocowanych mechanicznie (opisanych szczegółowo w zakładce "Stosowanie") i polegają na stosowaniu specjalistycznych taśm właściwych dla danego systemu. Natomiast ich proces wulkanizacji do membrany EPDM jest taki sam jak opisany poniżej w ujęciu ogólnym.Taśma dwustronna:

Pobierz kartę techniczną


Taśma obróbkowa 9":

Pobierz kartę techniczną


Taśma RS:

Pobierz kartę technicznąKlejenie membrany za pomocą kleju kontaktowego.

Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić czy podłoże zostało właściwie przygotowane i czy jest wystarczająco czyste i suche. Odchylenia nierówności nie powinny być większe niż 6mm. Również szpary w podłożu większe niż 6mm należy odpowiednio wypełnić.

Wydajność typowego kleju CSS Adhesive wynosi około 1,5m2 z 1 litra (na obie powierzchnie). Jest ona również uzależniona od rodzaju powierzchni.

Klej CSS Adhesive:

Pobierz kartę techniczną

Dobrze wymieszany klej należy nałożyć równomiernie na obie (bezwarunkowo suche) powierzchnie klejone - membranę EPDM i podłoże. Po wyschnięciu kleju folię dociska się do podłoża w taki sposób aby nie powstały fałdy i pęcherze.


Klejenie folii EPDM do położa z drewna:Przy klejeniu folii EPDM brzegi jej arkuszy należy uszczelniać dedykowanym uszczelniaczem systemowym Lapsealant.


Łączenie dwóch arkuszy membrany EPDM

Membrana EMDM jest materiałem w 100% zwulkanizowanym. W celu połączenia ze sobą dwóch arkuszy nie można zastosować metody zgrzewania. Połączenie może być wykonane jedynie przez zastosowanie systemowego środka gruntującego i taśmy dwustronnej tworzących razem materiał aktywny chemicznie. Zarówno mechanizm adhezji zachodzący pomiędzy molekułami kleju i powierzchnią jak i fakt mechanicznego zamocowania folii przez składniki środka gruntującego tworzą wysokowytrzymałe połączenie molekularne. W ciągu 7-28 godzin ze środka gruntującego odparowuje rozpuszczalnik i proces wulkanizacji zostaje zakończony.

Mechanizm łączenia membrany za pomocą taśmy:


Minimalny zakład membrany przy łączeniu arkuszy ze sobą to 100mm. Zależnie od systemu do klejenia zakładów folii używa się taśmy dwustronnie wulkanizującej o szerokości 75mm lub 155mm. Ważne jest aby taśma wystawała poza górną krawędź arkusza folii na szerokość od 3 do 13mm. Przed wklejeniem taśmy należy użyć środka gruntującego HP-250:

Pobierz kartę techniczną

(na obie powierzchnie łączonej membrany) minimalnie szerzej niż szerokść taśmy celem uniknięcia błędu przyklejenia taśmy bez wcześniejszego zagruntowania. Tylko przy stosowaniu suchej, czystej i właściwie zagruntowaniej membrany połączenie będzie w pełni wodoszczelne i trwałe.


Po wyschnięciu gruntu instalujemy taśmę dwustronną pomiędzy arkuszami folii. Przy zastosowaniu taśmy o szerokości 75mm należy uzyskać minimalną powierzchnię sklejenia 65mm a przy taśmie o szerokości 155mm - 140mm. Podczas łączenia należy używać wałka dociskowego. Na krzyżowaniach łączeń konieczne jest stosowanie łat z taśmy obróbkowej o szerokości boku minimum 15cm zaokrąglonych na rogach.


Mechanizm łączenia membrany za pomocą taśmy:


Obróbki detali i narożników


Do obróbek detali i narożników należy używać taśmy obróbkowej. Jest to niezwulkanizowana folia EPDM o szerokości 23cm, grubości 1,5mm z fabrycznie przylaminowaną taśmą klejącą 0,9mm. Taśma ta jest wysoce plastyczna przez co niesłychanie łatwo dostosowuje się do nieregularnych kształtów i powierzchni. Mechanizm łączenia taśmy obróbkowej do membrany EPDM jest analogiczny do łączenia dwóch arkuszy membrany EPDM ze sobą opisanego powyżej.

Wykonanie narożników zewnętrznych odbywa przy użyciu dwóch lub jednego kawałka taśmy obróbkowej zależnie od rodzaju dachu i wytycznych projektanta:Wewnętrzny narożnik zostaje uformowany najczęściej poprzez wywinięcie i przyklejenie arkusza membrany EPDM do sąsiadujących ścian i utworzenie w ten sposób w narożniku klina przymocowywanego następnie do jednej ze ścian łatą z taśmy obróbkowej lub kleju:Plastyczność niezwulkanizowanej taśmy najbardziej oddaje przykład obróbki rury wykonywany za pomocą dwóch kawałków odpowiednio ukształtowanych, częściowo wzajemnie się pokrywających:
Przy używaniu taśmy obróbkowej należy zawsze stosować systemowy uszczelniacz na przecięciach taśmy:

Pobierz kartę techniczną

Zakończenia i obróbki folii EPDM na dachu.


Celem wykonania właściwej obróbki wzdłuż okapu należy ułożyć belkę drewnianą lub ceownik z blachy ocynkowanej o grubości 1mm. Szczegółowy sposób jego montażu określa projektant. Właściwy element musi zostać zamontowany bezpośrednio pod membraną EPDM, w płaszczyźnie górnej krawędzi warstwy leżącej bezpośrednio pod nią. Jego szerokość zależna jest od elementu z blachy mającego być na nim zamontowanym.

Zakończenie dachu wykonanego przy użyciu membrany EPDM:
Przykładowe sposoby zakończenia membrany EPDM na ścianie i attyce pokazują poniższe schematy.

Obróbka attyki:Zakończenie pokrycia z membrany EPDM na ścianie: