Zastosowanie folii EPDM 1,14mm w różnych typach dachów

Poniżej opisujemy dwa podstawowe przypadki stosowania folii dachowych EPDM w kostrukcjach dachów:

  • w dachach balastowych (dachy zielone, dachy żwirowe itp.).

  • jako warstwa zewnętrzna pokrycia.Dachy płaskie gdzie membrana EPDM jest balastowana

Zastosowanie folii EPDM jako pokrycie dachowe w typie dachu płaskiego o klasycznym układzie warstw przy tzw. balastowym systemie jest najbardziej ekonomicznym i powszechnym sposobem jej użycia. Balastowy system dachów stosuje się coraz częściej w różnych rodzajach budynków. System ten umożliwia zastosowanie całkowicie niepalnych użytkowych (wykończeniowych), znajdujących się na pokryciu dachowym, warstw końcowych dachu.

W tym systemie folia układana jest luźno na warstwie termoizolacji. Dzięki prostocie wykonania oraz możliwości zastosowania wielkowymiarowych arkuszy folii (nawet 465m2) instalację można wykonać szybko przez co jej koszty są małe. Termoizolacja w takim systemie to zwykle polistyren, poliuretan lub twarda wełna mineralna. Czasami na termoizolacji istnieje konieczność zastosowania betonowej warstwy dociskowo-wyrównującej np. celem uzyskania odpowiedniego spadku. W takim przypadku pod folię należy zastosować geowłókninę, pełniącą funkcję ochronną o gramaturze minimum 200 g/m2.

Sąsiednie arkusze folii układa się na zakładkę minimum 100mm i łączy taśmą o szerokości 75mm uzyskując w ten sposób ciągłą wodoszczelną membranę. Następnie należy wykonać obróbki obwodu dachu a potem obróbki wszystkich detali.

Minimalna waga "balastu" przy tego typu dachach to 50kg/m2

Balastowanie systemu można wykonać na wiele sposobów. Najczęściej spotykane to:

  • Otoczaki – barwne kruszywo rzeczne gładkie i zaokrąglone, bez małych ostrych łamanych kawałków, najczęściej o frakcji 16-32mm. Przy tym rozwiązaniu miedzy folię a membranę stosuje się geowłókninę o gramaturze minimum 200g/m2


  • Kruszywo łamane frakcjonowane. Ze względu ostre krawędzie materiału zaleca się w tym przypadku zastosowanie geowłókniny o dużej gramaturze minimum 400g/m2.

  • Płytki lub kostka betonowa. Układane na podsypce, dystansach z tworzywa lub bezpośrednio.

W każdym z przypadków zalecane jest stosowanie geowłókniny o masie metra kwadratowego nie mniejszej niż 200g. W przypadku takiego wykończenia możliwe też jest stosowanie przez projektanta warstwy drenażowej np. z kruszywa. Wtedy rodzaj geowłókniny powinien być do niego dostosowany tak by przy zagęszczaniu nie uszkodzić membrany.

Przykład dachu balastowanego za pomocą płyt betonowych z dodatkową warstwą drenażową z kruszywa:

W przypadku dużych dachów, małych spadków, użycia kilku rodzajów wykończenia np. zieleni intensywnej i kostki brukowej na tym samym dachu, w razie potrzeby projektant może zastosować dodatkowe folie drenażowe celem szybszego pozbycia się wody z warstwy wykończeniowej często użytkowej. Powodem użycia takich folii zamiast warstwy kruszywa jest zminimalizowanie obciążeń przy uzyskaniu przestrzeni do odprowadzenia wody.

Folia Geogreen 7mm zespolona z geowłókniną:

Zastosowanie kompozytu drenażowego Geogreen 7mm w dachu balastowym obciążonym żwirem płukanym:

W geokompozycie zastosowana jest wysokoprzepuszaczalna geowłóknina wzmacniana termicznie. Stosowanie geowłókniny wzmacnianej termicznie zapobiega rozciąganiu i wbijaniu się jej między wytłoczenia folii. Przez zespolenie jej z foliią kubełkową powstaje szczelina. Woda spływając w głąb dachu przepływa przez geowłókninę i po folii odpływa do urządzenia odbiorczego. Arkusze folii łączone są “na zakładkę” tak, by wytłoczenia pasowały do siebie a następnie geowłóknina /która na czas łączenia musi zostać oderwana na ok. 10cm/ zostaje łączona na niej również “na zakładkę”.

Folia Geogreen 7mm zespolona z geowłókniną produkowana jest w szerokościach: 1m, 1,5m 2m, 3m i długościach rolek 20m.

Zastosowanie kompozytu drenażowego Geogreen 20mm w dachu balastowym obciążonym żwirem płukanym:

Zasada działania tej folii jest identyczna jak w przypadku stosowania folii Geogreen 7mm z tą różnicą że w tym przypadku uzyskujemy przestrzeń do odpływu wody o wysokości 20mm.

Folia Geogreen 20mm zespolona z geowłókniną produkowana jest w szerokości 1,9m i długości 20m.

Folia Geogreen 20mm z nacięciami:

Zastosowanie folii Geogreen 20mm z nacięciami w dachu balastowym obciążonym żwirem:

Układa się ją wytłoczeniami do dołu (odwrotnie niż w przypadkach opisywanych powyżej). Folia kubełkowa zostaje wypełniona żwirem. Woda przedostaje się do przestrzeni drenażowej nacięciami znajdującymi się u podstawy wytłoczeń (w tym przypadku na górze warstwy drenażowej). 

Folia Geogreen 40mm z otworami:


Zastosowanie folii Geogreen 40mm z otworami w dachu balastowym obciążonym żwirem:

  • Kolejnym sposobem balastowania dachu jest wylewka betonowa wykończona np. płytkami ceramicznymi ułożonymi w sposób tradycyjny lub np. z pustymi spoinami.


  • Deski np. z drewna egzotycznego. Przy ich montażu legary opiera się na włókninie syntetycznej o gramaturze ok. 500g/m2. Miejsca mechanicznego montażu np. legarów do stropu poprzez membranę EPDM należy uszczelnić za pomocą akcesoriów systemowych dostarczanych przez producenta.


  • Roślinność to kolejny sposób balastowania dachu. Często w wielu katalogach i opracowaniach dachy balastowe i dachy zielone traktowane są jako osobne kategorie dachów. Jednak dach zielony jest rodzajem dachu balastowego gdzie balastem są warstwy ogrodnicze i roślinność. Stosowanie roślinności na dachach w ostatnich latach uległo ogromnemu rozwojowi. Roślinność przybiera różne formy i pełni różne funkcje. Powierzchnia takiego dachu na ogół nie w całości lecz w większej lub mniejszej jego części przeznaczana jest pod roślinność. Zdarzają się również dachy niemalże w stu procentach pokryte roślinnością. Taki sposób jego zagospodarowania pozwala na przechadzanie się po nim jak po prawdziwym parku. Ze względu na to że rośliny na dachu znajdują się w ekstremalnych warunkach do ich rozwoju niezbędna jest właściwa warstwa wegetacyjna. Ważne jest aby substrat posiadał zdolność utrzymywania wilgoci, był odporny na działanie ssące wiatru, posiadał właściwą ilość składników mineralnych oraz pH w granicach 5,5-9,5. Najczęściej warstwę wegetacyjną stanowi mieszanka humusu i składników pochodzenia mineralnego. W zależności od wprowadzanej roślinności rozróżniamy dwa podstawowe typy dachów zielonych.

Dachy z zielenią niską jak byliny, pnącza, murawa trawnikowa nazywamy dachami z zielenią ekstensywną. Zieleń ekstensywna na dachu pokrytym membraną EPDM może zostać założona na wiele sposobów. Najprostszym i najczęściej spotykanym sposobem jest stosowanie na warstwę membrany EPDM warstwy ochronnej z geowłókniny o gramaturze 150-200g/m2, a następnie zależnie od roślinności, różnej grubości (od 8 do 30cm), warstwy wegetacyjnej. W niektórych przypadkach architekci używają pod warstwą wegetacyjną dodatkowej warstwy keramzytu utrzymującego wilgoć.

Przekrój dachu zielonego:

Przekrój dachu zielonego z dodatkową warstwą podtrzymującą wilgoć wykonaną z keramzytu:


Folia drenażowa Geogreen 20mm dedykowana jest do wykonania dachów zielonych z zielenią ekstensywną. Stosowana jest wraz z geowłókniną filtracyjną 120-150g/m2 zmieniająca jej funkcję z funkcji wyłącznie drenażowej na drenażowo-magazynującą. Woda w ilości ok. 5 litrów/m2 może zostać w trakcie deszczu lub nawadniania zmagazynowana w wytłoczeniach i zapewnia rezerwę wilgoci dla roślin. Takie rozwiązanie jest często jedynym wyjściem zapewniającym redukcję kosztów, obciążeń lub po prostu jedyną możliwością zapewnienia roślinności niezbędnej wilgoci.

Przekrój dachu zielonego ekstensywnego z użyciem folii Geogreen 20mm drenażowo-magazynującej:

Folia Geogreen 20mm pełniąca funkcję drenażowo-magazynującą w dachu zielonym:


Dachy z zielenią wysoką jak krzewy i drzewa wymagającą stałej pielęgnacji nazywamy dachami z zielenią intensywną. Ten rodzaj roślinności wymaga zwykle grubszej warstwy wegetacyjnej (od 30cm nawet do 2m) i większej ilości wilgoci.


Folie drenażowe Geogreen 40mm i Geogreen 60mm znajdujązastosowanie przy budowie dachów zielonych intensywnych. Podobnie jak przy folii Geogreen w dachach ekstensywnych przez zastosowanie geowłókniny zmieniają swoją funkcję na folię drenażowo-magazynującą. Grubość i rodzaj warstwy wegetacyjnej oraz wysokość folii dobierana jest w oparciu o wymagania roślin mających się na nich znajdować.

Przekrój dachu zielonego intensywnego z użyciem folii Geogreen 40mm lub Geogreen 60mm w funkcji drenażowo-magazynującej:

Omawiany balastowy system dachu można zastosować dla każdej konstrukcji mogącej przenieść obciążenie balastu i warstw dachu, a wiec może to być poza konstrukcją betonową także stalowa czy drewniana. Projektant musi też wziąć pod uwagę obciążenie zmienne takie jak wiatr czy opady oraz wziąć pod uwagę wymogi dotyczące nachylenia dachu.


Membranę EPDM można zastosować również przy budowie dachów o odwróconym układzie warstw czyli pod termoizolację. Jednak taki układ jest niekorzystny finansowo i rzadziej spotykany. W takim przypadku istnieje konieczność zastosowania droższej termoizolacji. Przy użyciu folii EPDM nie ma takiej potrzeby i korzystniejszym rozwiązaniem jest więc klasyczny układ warstw przy szczelnym i starannym zastosowaniu paroizolacji.


Przypadkiem logicznego i uzasadnionego użycia membrany EPDM w odwróconym układzie warstw jest wymóg użycia polistyrenu XPS ze względu na jego mechaniczne właściwości np. przy budowie dachu obciążonego ruchem ciągłym. Skoro i tak w konstrukcji ma znajdować się XPS, EPDM pełni wtedy rolę zarówno pokrycia hydroizolacyjnego jak i paroizolacji.


Dachy płaskie gdzie membrana EPDM jest warstwą zewnętrzną.


Ten typ dachów można realizować na dwa sposoby:
  • poprzez system w pełni klejony;

  • poprzez system mocowania mechanicznego;

System w pełni klejony jest systemem lekkim, wykorzystywanym często przy renowacji dachów krytych uprzednio papą. Daje możliwość łatwego wykonania dachów o skomplikowanych kształtach przy nieograniczonym nachyleniu połaci jak i na przykład takich z ograniczoną nośnością. Jedynym warunkiem do zastosowania rozwiązania jest odpowiednie - podatne na przyklejenie klejem rozpuszczalnikowym na bazie neoprenu podłoże. Podłoże też musi być oczywiście suche co ma szczególne znaczenie przy klejeniu membrany bezpośrednio na świeży beton. Powinno być też czyste i odkurzone.

W tym systemie stosuje się z reguły węższe i krótsze kawałki niż w opisywanym powyżej systemie balastowym, ze względu na konieczność ich przyklejenia do podłoża całą powierzchnią. Stosowanie dużych formatów folii byłoby bardzo niewygodne. Mimo że system jest systemem w pełni klejonym arkusze folii należy łączyć ze sobą podobnie jak w przypadku dachu balastowego taśmą systemową a obróbki wykonywać przy pomocy akcesoriów systemowych, zgodnie z wytycznymi producenta. Tylko wtedy uzyskamy szczelne i trwałe pokrycie. Częstym błędem przy tego typu dachu jest nie stosowanie taśmy wulkanizującej ze sobą kawałki membrany. Dach mimo jej braku przez kilka lat zwykle nie przecieka natomiast skraca to w znaczny sposób jego żywotność.


Membrana EPDM w systemie w pełni klejonym (podłoże betonowe i drewniane):


Drugim sposobem na zastosowanie membrany jako zewnętrznej warstwy dachu jest system mocowania mechanicznego EPDM. Można go wykonać na trzy sposoby. Ze względu na estetykę na jednym dachu należy używać jednego sposobu montażu aby całe pokrycie wyglądało spójnie.

Pierwszym z nich jest najdroższy sposób którego największą zaletą jest montaż membrany bez konieczności jej przebijania. Mocowanie polega na przytwierdzeniu za pomocą listew, podkładek i łączników taśmy montażowej do powierzchni dachu, a następnie do przymocowanych taśm zostają przyklejone wielkopowierzchniowe arkusze standardowymi technikami klejenia.


Membrana EPDM w systemie mocowanym mechanicznie za pomocą taśmy bez konieczności przebijania:

Kolejnym sposobem jest montaż za pomocą listew metalowych i łączników membrany do podłoża a następnie zabezpieczenie listwy i uszczelnienie przebić taśmą o szerokości 9”.


Membrana EPDM w systemie mocowanym mechanicznie za pomocą taśmy 9'' uszczelniającej przebicia po zamocowaniu listwy montażowej:


Trzeci sposób montażu to przytwierdzanie pasów ok. 2m szerokości do podłoża za pomocą listew umieszczanych na ich brzegach. Następnie przy pomocy taśm wulkanizacyjnych wykonywane są jednocześnie łączenie arkuszy i uszczelnianie mocowania.

Membrana EPDM w systemie mocowanym mechanicznie na brzegach, układana na zakład i jednocześnie uszczelniana

Przy wszystkich rodzajach mocowania mechanicznego należy brać pod uwagę kształt, nachylenie dachu i sprawdzić czy możliwe jest pewne zakotwienie łączników.
Ilość, układ i rodzaj łączników warunkuje siła ssąca wiatru (zależna od strefy). Metody obliczeniowe zależą więc od kraju w jakim membrana ma zostać użyta. Toteż producenci nie proponują jednolitej metody obliczeniowej. Przy projektowaniu dużych dachów z użyciem membrany mocowanej mechanicznie i chęci uzyskania gwarancji na pokrycie niezbędna jest współpraca projektanta z producentem. Przy budowie mniejszych dachów z końcową warstwą wykonaną z membrany EPDM, gdzie istnieje konieczność mocowania mechanicznego (np. z powodu użycia do termoizolacji wełny mineralnej), wybór trzeciego opisanego powyżej rozwiązania z użyciem wąskich (np. 2m) pasów membrany wydaje się być najprostszym rozwiązaniem.
Niezależnie od rodzaju mocowania mechanicznego w strefie obwodowej dachu membrana winna być klejona lub mocowana mechanicznie. W obrębie przebić membranę należy kleić a następnie uszczelniać w sposób systemowy.