banner1

banner2

banner3

EPDM (Etylo-Propylenowe-Dienowe-Monomery, terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy), elastomer usieciowany w procesie wulkanizacji siarkowej lub nadtlenkowej, cechujący się dobrymi właściwościami do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości jego struktury. Ponadto jest to materiał o wyjątkowo dużej odporności na skrajne temperatury. Jest elastyczny w zakresie od –40°C do +110°C. Dzięki całkowicie nasyconemu łańcuchowi polimerowemu jest również odporny na ozon, promieniowanie UV, wiele oddziaływań chemicznych. Posiada długą trwałość - stabilność chemiczną sięgającą 50 lat. Jest niezwykle odporny na działanie wody.

Z gumą EPDM spotykamy się często nieświadomie w wielu produktach użytku codziennego takich jak: uszczelki w aucie, części hamulców, pasy przekaźnikowe, odbojniki w portach, elementy amortyzujące, nawierzchnie na placach zabaw, uszczelki w oknach, geogumy do uszczelniania zbiorników wodnych, węże hydrauliczne.

Ze względu na wysoką odporność i niskie koszty produkcji EPDM szybko znalazł swoje zastosowanie do produkcji pokryć dachowych. Coraz szersze grono zwolenników zawdzięcza również prostocie układania i braku konieczności konserwacji pokrycia.

Pierwsze pokrycie dachowe z folii EPDM wykonano pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. W 1962 została opracowana folia EPDM która od 1963 roku w niezmienionej formie produkowana jest do dziś.

Oczywiście rozwojowi uległy procedury kontroli jakości produkcji czy wykonawstwa. Obecnie mamy również dostępny szeroki wachlarz akcesoriów stosowanych do precyzyjniejszego i łatwiejszego instalowania produktu.

Folia znajduje swoje zastosowanie zarówno przy wykonywaniu nowych jak i renowacji starych dachów. 

W chwili obecnej miliony metrów folii EPDM pokrywają dachy całego świata. W Polsce jest to produkt jeszcze ciągle mało znany, ale dzięki swoim właściwościom i korzystnej cenie jego sprzedaż w ostatnich latach stale wzrasta.

Przez słabą znajomość oryginalnego produktu, obecnie na rynku mamy do czynienia z wieloma chińskimi podróbkami, chwytami reklamowymi jak stosowanie domieszek EPDM w innych produktach np. bitumicznych celem możliwości zawarcia „EPDM” w nazwie całego produktu a w konsekwencji doprowadzenie do zakupu produktu.

Folia EPDM CSS produkowana jest w Stanach Zjednoczonych.


Parametry techniczne folii EPDM CSS 1,14mm:

Pobierz kartę techniczną

Folia została dopuszczona do stosowania w budownictwie na terenie Unii Europejskiej uzyskując znak CE. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 0749-CPD-BC2-326-0298-0020-01. Belgijskie Stowarzyszenie ds. Certyfikacji Materiałów Budowlanych BCCA (ang. Belgian Construction Certification Association) przeprowadziło wstępną kontrolę zakładu produkcyjnego i systemu zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi jej ciągły nadzór. 

Porównanie parametrów materiałów pokryciowych z najwyższej półki cenowej - folii PCV i papy zgrzewalnej do membrany EPDM obrazuje że EPDM przy najmniejszej grubości i najniższej wadze charakteryzuje się najwyższym wydłużeniem i najniższą temperaturą elastyczności. Parametry te jednoznacznie określają jakość a przede wszystkim trwałość pokrycia.


 

Grubość [mm]

EPDM

1,14

Folia PCW

1,5

Papa zgrzewalna

5,2

Porównanie masy powierzchniowej materiałów hydroizolacyjnych


 

Masa powierzchniowa [kg]

EPDM

1,4

Folia PCW

2,0

Papa zgrzewalna

6,0


Porównanie elastyczności materiałów hydroizolacyjnych


 

Minimalna temperatura elastyczności [oC]

Wydłużenie przy zerwaniu [%]

EPDM

-55

480

Folia PCW

-20

280

Papa zgrzewalna

-36

45